From Samlingen

Tocqueville for Today

Cafe.no samlingen
Tocqueville for Today
Av Raymond Boudon
The Bardwell Press, Oxford
En sosiologisk innføring i Alexis de Tocquevilles arbeider
146 sider med referanser og indeks. Innbundet utgave med smussomslag
Fransk tittel Tocqueville aujourd’hui
Oversatt av Peter Hamilton
Trykk 2006

God metode er tidløs. Derfor vektlegger nok Boudon de metodiske aspekt i Tocquevilles arbeider. Tocqueville er i følge Boudon objektivt nøytral til verdispørsmål når han observerer sin samtid. Tocqueville anvender en komparativ metode, og sammenligner to samfunn med ulike institusjonelle anordninger, hvor likhet som ide fører til ulike konsekvenser. Likhet som ide fører henimot et demokrati i Amerika med stor sivil frihet, og som kontrast en feilslått revolusjon i Frankrike med alle de negative konsekvenser det har for mulig modernisering der. Videre er hans teoretiske ambisjon å etablere samfunnsvitenskapelige lover på formen ‹gitt A, så B›. Og for å unngå determinisme bruker Tocqueville en ide om et marked for ideer, der noen ideer har større mulighet enn andre til å finne et publikum. Dermed er det ikke gitt hva slags utfall man får historisk sett. Derimot vil lovene gi innsikt i noen sosiale prosesser med utgangspunkt i individers fornuftige valg innenfor noen institusjonelle rammer. Det er disse prosessene Tocqueville analyserte, spesielt i sin andre bok om demokrati i Amerika. Til slutt runder Boudon av med å fremlegge noen egne kriterier for en god teori. Dette syvende kapittelet er kjernen i boken. En god teori for Boudon er en som bygger på metodisk individualisme. Et sosialt fenomen skal forklares med utgangspunkt i individers handlinger basert på deres egen fornuft. Den som analyser fenomenet skal kunne forstå fornuften bak handlingen korrekt, og når det analyseres skal modellen som skapes være en lojal gjengivelse av de virkelige fenomen. Til slutt skal resultatet av analysen kunne vurderes av andre og da gi lik konklusjon, et krav om objektiv gyldighet. Fornuft står sentralt for Boudon som avviser alle andre mulige psykologiske forklaringer der fornuften ikke er involvert. Det er nettopp det at Tocqueville lojalt følger individers fornuft når han forklarer deres handlinger, som gjør at Tocquevilles arbeider og metoder fortsatt er aktuelle i dag.

 

Letters Slate Cut

Cafe.no samlingen
Letters Slate Cut. Workshop practice and the making of letters
Av David Kindersley og Lida Lopes Cardozo
Lund Humphries London
Tekstbok om å meisle bokstaver i stein, 104 sider med tekst og fotografier, innbundet
Boken er designet av Herbert Spencer, og teksten er satt med Itek Book Face tegnet av David Kindersley
Trykk 1981

Boken åpner med beskrivelse av hvordan man velger ut en steintavle og de forberedelser man må gjøre før man begynner å meisle i steinen. Videre følger detaljer om hvilke type hammere man bruker, verdt å merke seg er bruken av en hammertype laget i tre, der hodet er rundt, mallet på engelsk. Teksten er illustrert med tegninger av verktøy og meislingen av bokstavene, og til slutt noe om dekorasjonen. Den andre delen i boken har fotografier av ulike arbeid, gravsteiner, minnetavler og skilt. Disse eksempeltavlene er alle påført bokstaver tegnet for meisling i stein, eller bokstavene er tilpasset denne oppgaven.

Boken har tre stempel, fra Yarmouth Reference Library, Norfolk County Library og ett med bokstavene YAR: ST, som muligens indikerer plassering av boken der.

Norsk boktrykkalender 1918

Cafe.no samlingen
Norsk boktrykkalender 1918
Kalender og sakprosa, skrevet av redaksjonsmedlemmer
Utgitt av Den typografiske forenings fagkomité
Første bok i en serie

Norsk boktrykkalender 1918 inneholder tekster relatert til setting av tekst, håndtering av farger og trykk av bøker. Formålet var å heve nivået på boktrykkerkunsten i Norge. Innholdsfortegnelsen er på side 144, etter all tekst og før annonser. Først i boken er kalenderen, kalt kalendarium i innholdsfortegnelsen. Kalenderen har kun allmenne merkedager notert ned, ingen relatert til boktrykkerkunsten. Boken inneholder videre informasjon om svenneprøvekravene for tekstsettere og boktrykkere, informasjon om målesystem og oversettelse av tall til romertall etc, samt mye informasjon som nok ikke lenger er relevant annet enn som dokumentasjon på hva som opptok boktrykkerne i Norge på den tiden, 1917, da artiklene ble skrevet. Boken ble finansiert med forhåndssalg og annonser bakerst i utgivelsen. Boken er satt i svært tidsriktig stil, teksttypen er ikke oppgitt i kolofonen.

Norsk boktrykkalender var fra starten av ønsket utgitt hvert år, og ble det med noen svært få unntak tidlig i serien. Cafe.no har en komplett samling utgitte kalendere. Dette eksemplaret fra 1918 inneholder et Ex libris merke fra Hans Poulsen. På merket er det avbildet en ugle sittende på en trykkvalse. Navnet Hans Poulsen er fremstilt som om det nettopp er valset frem av uglen.

Abandon the Old in Tokyo

Cafe.no samlingen
Abandon the Old in Tokyo
Av Yoshihiro Tatsumi
Tegnebok, innbundet, 194 sider
2009, andre opplag, gjenutgivelse av materiale fra 1970
Drawn & Quarterly

En samling korte fortellingen tegnet i manga stil med et handlingsunivers som er direkte og noe sårt. Totalt fem historier: 1. Occupied; 2. Abandon the Old in Tokyo; 3. The Washer; 4. Beloved Monkey; 5. Unpaid; 6. The Hole; 7. Forked Road; 8. Eel. Introduksjon av Koji Suzuki. De siste sidene inneholder et kort intervju med Yoshihiro Tatsumi.

Into Foreign Lands EP

Cafe.no samlingen
Into Foreign Lands EP
Av Håvard Dyvesveen
CD, fire spor, pappjakke
2011
Visjonwiruz, distribusjon av EMI.
Materialet er også utgitt digitalt.

Populærkulturell verdensmusikk av Håvard Dyvesveen. Totalt seks låter, fire på CD og to for digital nedlasting. Alle sanger er komponert og fremført av artisten. Spor: 1 Into Foreign Lands; 2 You’ve Come A Long Way; 3 Form A Band; 4 Unfold Me. Håvard Dyvesveen tilhører den nye generasjonen produserende artister som bruker lydbildet som et element i fremførelsen av materialet.

Håvard Dyvesveen holder jevnlig konserter med eget band.

Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets

Cafe.no samlingen
Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets
I.C.S. Reference Library
113 International Correspondence Shools
Tekstbok til korrespondansekurs, tre bøker bundet sammen, ca 200 sider, innbundet
Trykk 1906
(Del en opprinnelig: Show-Card Writing 1903)
(Del to opprinnelig: Show- Card Design and Ornament 1903)
(Del tre opprinnelig: Letter Formation 1903)
Scranton International Textbook Company

Et korrespondansekurs i skiltmaling. Tre kurstekster er samlet i én større utgave med illustrasjoner. Til hver tekst følger et kurs med oppgaver og illustrasjoner av løsninger. Første del av kurset inneholder en introduksjon til fargelære, penselbruk, bokstavkunnskap og inneholder noen enkle øvelser underveis. Deretter, i del to, gjennomgås ornamentering og komposisjon av plakater. Del tre tar for seg formgivning av bokstaver med pensel. Ulike typer alfabet for skilt er illustrert. Øvelsene underveis er ment å gi ferdigheter i penselføring for bokstavmaling.

Boken inneholder en inskripsjon fra tidligere eier: H. J. Braucke, 23 Hill St, Norwick Coun. Kurset er for skiltmalere. Det gir en introduksjon til emnet og inneholder mange spesifikke teknikker for skiltmalere. I skiltmalertradisjonen tegnes og males alle bokstavene originalt av utøveren.

Kultur och kritik

Cafe.no samlingen
Kultur och kritik
Av Pierre Bourdieu
Artikkelsamling i bokform, 300 sider, myk limfresinnbinding
Første svenske utgave av boken, trykk 1992
(Originalt: Questions de sociologie 1984)
Oversatt av Johan Stierna, forord av Bengt Gesser
Daidalos

En samling intervju og foredrag med Pierre Bourdieu. En lettere introduksjon til analysen i ‹Distinksjonen›. Bourdieu ønsker å variere formidlingsformene og bruker ulike typer språk for å nå et publikum utenfor sosiologien. Hans foredrag og deltagelse i ulike intervju er et forsøk på å engasjere de som ellers ikke ville fått anledning til å bli med i en åpen analyse av det franske samfunn.

‹Distinksjonen› er en fyldigere analyse enn ‹Kultur och kritik›, men den kan også være noe mer utilgjengelig. Den norske utgaven av ‹Distinksjonen› mangler noen kapitler, derfor anbefales en engelskspråklig utgave. Bokens engelske tittel er ‹Distinction—A Social Critique of the Judgement of Taste›.