Norsk boktrykkalender 1918

Cafe.no samlingen
Norsk boktrykkalender 1918
Kalender og sakprosa, skrevet av redaksjonsmedlemmer
Utgitt av Den typografiske forenings fagkomité
Første bok i en serie

Norsk boktrykkalender 1918 inneholder tekster relatert til setting av tekst, håndtering av farger og trykk av bøker. Formålet var å heve nivået på boktrykkerkunsten i Norge. Innholdsfortegnelsen er på side 144, etter all tekst og før annonser. Først i boken er kalenderen, kalt kalendarium i innholdsfortegnelsen. Kalenderen har kun allmenne merkedager notert ned, ingen relatert til boktrykkerkunsten. Boken inneholder videre informasjon om svenneprøvekravene for tekstsettere og boktrykkere, informasjon om målesystem og oversettelse av tall til romertall etc, samt mye informasjon som nok ikke lenger er relevant annet enn som dokumentasjon på hva som opptok boktrykkerne i Norge på den tiden, 1917, da artiklene ble skrevet. Boken ble finansiert med forhåndssalg og annonser bakerst i utgivelsen. Boken er satt i svært tidsriktig stil, teksttypen er ikke oppgitt i kolofonen.

Norsk boktrykkalender var fra starten av ønsket utgitt hvert år, og ble det med noen svært få unntak tidlig i serien. Cafe.no har en komplett samling utgitte kalendere. Dette eksemplaret fra 1918 inneholder et Ex libris merke fra Hans Poulsen. På merket er det avbildet en ugle sittende på en trykkvalse. Navnet Hans Poulsen er fremstilt som om det nettopp er valset frem av uglen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


*