Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets

Cafe.no samlingen
Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets
I.C.S. Reference Library
113 International Correspondence Shools
Tekstbok til korrespondansekurs, tre bøker bundet sammen, ca 200 sider, innbundet
Trykk 1906
(Del en opprinnelig: Show-Card Writing 1903)
(Del to opprinnelig: Show- Card Design and Ornament 1903)
(Del tre opprinnelig: Letter Formation 1903)
Scranton International Textbook Company

Et korrespondansekurs i skiltmaling. Tre kurstekster er samlet i én større utgave med illustrasjoner. Til hver tekst følger et kurs med oppgaver og illustrasjoner av løsninger. Første del av kurset inneholder en introduksjon til fargelære, penselbruk, bokstavkunnskap og inneholder noen enkle øvelser underveis. Deretter, i del to, gjennomgås ornamentering og komposisjon av plakater. Del tre tar for seg formgivning av bokstaver med pensel. Ulike typer alfabet for skilt er illustrert. Øvelsene underveis er ment å gi ferdigheter i penselføring for bokstavmaling.

Boken inneholder en inskripsjon fra tidligere eier: H. J. Braucke, 23 Hill St, Norwick Coun. Kurset er for skiltmalere. Det gir en introduksjon til emnet og inneholder mange spesifikke teknikker for skiltmalere. I skiltmalertradisjonen tegnes og males alle bokstavene originalt av utøveren.