Tocqueville for Today

Cafe.no samlingen
Tocqueville for Today
Av Raymond Boudon
The Bardwell Press, Oxford
En sosiologisk innføring i Alexis de Tocquevilles arbeider
146 sider med referanser og indeks. Innbundet utgave med smussomslag
Fransk tittel Tocqueville aujourd’hui
Oversatt av Peter Hamilton
Trykk 2006

God metode er tidløs. Derfor vektlegger nok Boudon de metodiske aspekt i Tocquevilles arbeider. Tocqueville er i følge Boudon objektivt nøytral til verdispørsmål når han observerer sin samtid. Tocqueville anvender en komparativ metode, og sammenligner to samfunn med ulike institusjonelle anordninger, hvor likhet som ide fører til ulike konsekvenser. Likhet som ide fører henimot et demokrati i Amerika med stor sivil frihet, og som kontrast en feilslått revolusjon i Frankrike med alle de negative konsekvenser det har for mulig modernisering der. Videre er hans teoretiske ambisjon å etablere samfunnsvitenskapelige lover på formen ‹gitt A, så B›. Og for å unngå determinisme bruker Tocqueville en ide om et marked for ideer, der noen ideer har større mulighet enn andre til å finne et publikum. Dermed er det ikke gitt hva slags utfall man får historisk sett. Derimot vil lovene gi innsikt i noen sosiale prosesser med utgangspunkt i individers fornuftige valg innenfor noen institusjonelle rammer. Det er disse prosessene Tocqueville analyserte, spesielt i sin andre bok om demokrati i Amerika. Til slutt runder Boudon av med å fremlegge noen egne kriterier for en god teori. Dette syvende kapittelet er kjernen i boken. En god teori for Boudon er en som bygger på metodisk individualisme. Et sosialt fenomen skal forklares med utgangspunkt i individers handlinger basert på deres egen fornuft. Den som analyser fenomenet skal kunne forstå fornuften bak handlingen korrekt, og når det analyseres skal modellen som skapes være en lojal gjengivelse av de virkelige fenomen. Til slutt skal resultatet av analysen kunne vurderes av andre og da gi lik konklusjon, et krav om objektiv gyldighet. Fornuft står sentralt for Boudon som avviser alle andre mulige psykologiske forklaringer der fornuften ikke er involvert. Det er nettopp det at Tocqueville lojalt følger individers fornuft når han forklarer deres handlinger, som gjør at Tocquevilles arbeider og metoder fortsatt er aktuelle i dag.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


*