Into Foreign Lands EP

Cafe.no samlingen
Into Foreign Lands EP
Av Håvard Dyvesveen
CD, fire spor, pappjakke
2011
Visjonwiruz, distribusjon av EMI.
Materialet er også utgitt digitalt.

Populærkulturell verdensmusikk av Håvard Dyvesveen. Totalt seks låter, fire på CD og to for digital nedlasting. Alle sanger er komponert og fremført av artisten. Spor: 1 Into Foreign Lands; 2 You’ve Come A Long Way; 3 Form A Band; 4 Unfold Me. Håvard Dyvesveen tilhører den nye generasjonen produserende artister som bruker lydbildet som et element i fremførelsen av materialet.

Håvard Dyvesveen holder jevnlig konserter med eget band.

Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets

Cafe.no samlingen
Show-Card Writing Design and Ornament Alphabets
I.C.S. Reference Library
113 International Correspondence Shools
Tekstbok til korrespondansekurs, tre bøker bundet sammen, ca 200 sider, innbundet
Trykk 1906
(Del en opprinnelig: Show-Card Writing 1903)
(Del to opprinnelig: Show- Card Design and Ornament 1903)
(Del tre opprinnelig: Letter Formation 1903)
Scranton International Textbook Company

Et korrespondansekurs i skiltmaling. Tre kurstekster er samlet i én større utgave med illustrasjoner. Til hver tekst følger et kurs med oppgaver og illustrasjoner av løsninger. Første del av kurset inneholder en introduksjon til fargelære, penselbruk, bokstavkunnskap og inneholder noen enkle øvelser underveis. Deretter, i del to, gjennomgås ornamentering og komposisjon av plakater. Del tre tar for seg formgivning av bokstaver med pensel. Ulike typer alfabet for skilt er illustrert. Øvelsene underveis er ment å gi ferdigheter i penselføring for bokstavmaling.

Boken inneholder en inskripsjon fra tidligere eier: H. J. Braucke, 23 Hill St, Norwick Coun. Kurset er for skiltmalere. Det gir en introduksjon til emnet og inneholder mange spesifikke teknikker for skiltmalere. I skiltmalertradisjonen tegnes og males alle bokstavene originalt av utøveren.

Kultur och kritik

Cafe.no samlingen
Kultur och kritik
Av Pierre Bourdieu
Artikkelsamling i bokform, 300 sider, myk limfresinnbinding
Første svenske utgave av boken, trykk 1992
(Originalt: Questions de sociologie 1984)
Oversatt av Johan Stierna, forord av Bengt Gesser
Daidalos

En samling intervju og foredrag med Pierre Bourdieu. En lettere introduksjon til analysen i ‹Distinksjonen›. Bourdieu ønsker å variere formidlingsformene og bruker ulike typer språk for å nå et publikum utenfor sosiologien. Hans foredrag og deltagelse i ulike intervju er et forsøk på å engasjere de som ellers ikke ville fått anledning til å bli med i en åpen analyse av det franske samfunn.

‹Distinksjonen› er en fyldigere analyse enn ‹Kultur och kritik›, men den kan også være noe mer utilgjengelig. Den norske utgaven av ‹Distinksjonen› mangler noen kapitler, derfor anbefales en engelskspråklig utgave. Bokens engelske tittel er ‹Distinction—A Social Critique of the Judgement of Taste›.

Samlingen

Tittel (som tittel på innlegget)
Opphavsperson
Verkstype
Utgivelse, år
Utgiver
Informasjon
Bilde
Eventuell omtale
Relevante arbeid i samlingen

eks:
Kultur och kritik
Av Pierre Bourdieu
Artikkelsamling i bokform, 300 sider, myk limfresinnbinding
Første svenske utgave av boken, trykk 1992
(Orginalt: Questions de sociologie 1984)
Oversatt av Johan Stierna, forord av Bengt Gesser
Daidalos

En samling intervju med og noen foredrag av Pierre Bourdieu. En lettere introduksjon til analysen i ‹Distinksjonen›, osv.